lørdag 15. desember 2018

Trypanblått - fargeoppløsning til bruk ved telling av gjærceller

Oppskrift på å lage til en stamløsning med Trypanblått

0,2 gram Trypanblått i pulverform
99,8 ml sterilt vann

Hva vi trenger:

 Trypanblått i pulverform (kjøpt på ebay) og destillert vann (fra apoteket)


Engangssprøyte og sprøytefilter (syringe top filtre)
begge deler fra ebay

Sterile labglass til å blande og oppbevare løsningen i

Vekt til veie opp ingrediensene og brenner til å lage så rent arbeidsområde som mulig samt

Desinfeksjonssprit og hansker

Oppveiing av 0,2 gram Trypanblått pulver.
Stoffet er et VELDIG sterkt fargestoff, så veier opp på en liten bit aluminiumsfolie og passer på å ikke søle

Tøm pulveret opp i et labglass, tarer vekten og mål opp 99,8 ml steril vann.
99,8 ml vann er 99,8 gram
ooups, ble 1,87 ml for mye...

Filtrer løsningen gjennom et 0,22 μm filter inn i engangssprøyten.

Her var jo selvfølgelig åpningen på labglasset for liten til at sprøyten kom nedi og jeg måtte helle blandingen over i et kjøkkenglass.

Det krevdes ganske mye krefter å trekke løsningen opp i sprøyten gjennom sterilfilteret.
Når løsningen er kommet over i sprøyten må man passe på å jobbe i den sterile sonen rundt brenneren når det skal overføres til labglasset.

Denne ferdige løsningen (stamløsningen) blandes så ut i en arbeidsløsning når den skal brukes til viabilitets-telling av gjær.

Oppskrift arbeidsløsning:

0,43 gram NaCl
9,58 ml destillert vann

Løs opp saltet i vannet og bland inn 2 ml av stamløsningen

Arbeidsløsningen brukes så i forhold 1:1 når man blander ut med gjærsuspensjonen som skal telles.


Oppskriftene på stamløsning og arbeidsløsning er fra brukeren @rosnes på forumet til Norbrygg